Ta kontakt - ge feedback

Är du nöjd/missnöjd med något, har du önskemål eller förbättringsförslag? Vi strävar konstant efter att förbättra vår service och tar tacksamt emot all sorts feedback.

Du kan ge feedback per e-mail på:  info@activesportclub.fi

Du når oss också på telefon: 0440-565100

Heidi Jormanainen 0440-565120

 

©2019 Active Sport Club